Prestationscoaching

Tillsammans ser vi över alla aspekter av din vardag och optimerar dem för att du ska kunna prestera på topp och nå dina mål i karriären. Exempel på områden vi jobbar med är:

 • mindset och målsättningar
 • stress- och tankehantering
 • träning och vardagsmotion
 • kost och nutrition
 • återhämtning och effektiva pauser
 • sömn och sömnkvalitet

Coachingen inkluderar:

 • Anpassad prestationscoaching utifrån dig och dina karriärsrelaterade mål
 • Utveckling av en individbaserad målplan med långsiktiga mål samt stegvisa, strategiska delmål
 • Veckovisa webbmöten där vi följer upp veckan som har varit och sätter sedan upp mål för kommande vecka
 • Teoriförankring i det vi gör så att du förstår syftet med varför vi gör det
 • Skriftlig, sammanfattande information om det vi pratat om varje vecka
 • Dagliga/regelbundna påminnelser och “cueings” med exempelvis målen för veckan eller motiverande samtal
 • Individuellt anpassat träningsschema och kostschema

“Det tar 30 dagar att bygga en vana, men 90 dagar att göra det till en livsstil”. När jag och kunden är klara med vårt arbete vill jag känna mig trygg i att hen håller långsiktigt.

Kunder som jag har arbetat med hittills är framförallt jurister; ett yrke som kan innebära höga krav, stress, oberäkneliga arbetstider och andra påfrestningar. Oavsett om du känner igen dig i något av detta eller inte så är prestationscoachningen individuell och funkar för samtliga yrken.

Vill du bli befordrad? Vill du nå chefsposition? Vill du starta bolag? Du säger målet – jag styr dig dit!

“Nådde coachingen upp till dina förväntningar? Varför/varför inte?”

“Jag tycker absolut att coachingen levde upp till mina förväntningar! Som coach kändes Josefine trygg och påläst. Hon var dessutom en god lyssnare och anpassade coaching till just mina behov, vilket är något som man förväntar sig och att man just inte passas in i något “standard-program”. Jag blev inte heller besviken bara för att viss information som jag fick av Josefine redan var bekant. Jag hade nämligen ändå inte implementerat all kunskap i min vardag vilket Josefine istället hjälpte mig med.”

Elin Eriksson, biträdande jurist

“Hur har coachingen påverkat din arbetsprestation?”

“Coachingen har lärt mig båda hur jag ska hantera stressade situationer i mitt arbete, men också känslor av otillräcklighet. Genom att ändra mitt tankesätt, se till att ta pauser, äta bra m.m. så märker jag att jag klarar av dessa situationer bättre än vad jag gjorde innan. När jag slarvar med detta, märker jag också att jag presterar sämre.”

Klara Westling, biträdande jurist